2 juli 2020

Coronaprotocol

Inleiding Camp Heino

** Binnenkort wordt deze informatie geupdate voor 2021. Afhankelijk van de richtlijnen van dat moment **
In 2020 zal Camp Heino twee soorten kampen aanbieden. Er zijn kampen voor kinderen t/m 12 jaar (kids) en 13+ kampen voor jongeren tussen de 13 en 15. Er gelden verschillende regels voor deze kampen, die hieronder worden toegelicht. De maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de overheid.

In 2020 biedt Camp Heino de volgende kampen aan:

 • 14 tot 21 juli Kids: max 44 deelnemers
 • 14 tot 21 juli 13+ max 44 deelnemers
 • 26 tot 31 juli t/m kids max. 44 deelnemers
 • 5 tot 15 augustus kids max 28 deelnemers
 • 5 tot 15 augustus 13+ max 44 deelnemers
 • 9 tot 14 augustus 13+ max 44 deelnemers
 • 12 tot 19 augustus kids max 24 deelnemers

Vanaf 1 juli mogen er in Nederland weer groepen van 100 personen bij elkaar komen. Er is ervoor gekozen om de groepen kleiner te houden.

Gezondheidscheck
Voordat het kamp begint, moet elke deelnemer en begeleider een gezondheidscheck doen. De volgende vragen worden gesteld.
Heb je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad):

   • neusverkoudheid
   • loopneus
   • niezen
   • keelpijn
   • lichte hoest
   • benauwdheid
   • verhoging, koorts
   • en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
   • Heb je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
   • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en of dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld?
   • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
   • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
   • Zit je in een risicogroep? Dan vragen wij extra toestemming van ouders. Overleg eventueel met de huisarts.

Als je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis. Dit geldt voor kinderen en begeleiders.

24 uur voor kampbegin zal er telefonisch contact zijn met alle kinderen en begeleiders. Hiernaast zullen ouders/kinderen en begeleiders van tevoren (bij kampbegin) een getekend gezondheidsformulier en een verklaring eigen risico inleveren.
Het deelnemen aan het kamp gebeurt voor zowel kinderen als begeleiders op eigen risico.

Kampverloop
De groep blijft zo veel mogelijk bij elkaar. In het slaaphuis komen enkel kinderen en begeleiders van de eigen groep. Met personen van andere groepen (externen) wordt zo veel mogelijk 1.5 meter afstand gehouden. Alle deelnemers mogen spelen met leeftijdsgenoten. Zij kunnen mogelijk in aanraking komen met andere kinderen tijdens het spelen. In het geval van ziekte van een begeleider, zal een nieuwe begeleider van buitenaf erbij komen.

Aanwezigheidsregister
De gegevens van alle kinderen en begeleiders worden bij aankomst in de aanwezigheidslijst ingevuld.
Als iemand in contact komt met externen (artsen, etc.) wordt dit bijgehouden in het register. Dit wordt bijgehouden, wanneer de 1.5 meter regel niet nageleefd kon worden.

Noodprocedure
In het geval van ziekteverschijnselen bij een kind of begeleider, wordt deze afgezonderd van de groep. Begeleiders dienen het kamp te verlaten en thuis uit te zieken. Zij komen dan niet meer terug. Kinderen moeten zo snel mogelijk, maar zeker dezelfde dag opgehaald worden tot hun ouders. Tot het moment dat zij opgehaald worden, zullen zij niet in contact komen met andere kinderen of begeleiders. Wel zal er een begeleider op afstand toezicht houden op het kind.
Elke dag vind er een overleg plaats tussen begeleiders en coördinator, waarbij besproken wordt of er bij de kinderen ziekteverschijnselen zijn waargenomen. De begeleiders zullen tijdens dit gesprek mondeling de gezondheidscheck doen (Zie hierboven).
De kinderen worden dagelijks gemonitord op ziekteverschijnselen. Per kamer is één begeleider verantwoordelijk (mentor). Deze begeleider houdt zijn/haar kinderen in de gaten en meldt ziekteverschijnselen zo snel mogelijk aan de coördinator.

Bij ziekteverschijnselen op kamp
Communicatie
We vinden het belangrijk dat we de kinderen in deze bijzondere tijd een zo leuk mogelijk kamp kunnen bieden. Hiervoor willen we onze tijd steken in de kinderen en activiteiten die we samen doen. Daarom hebben wij voor de ouders de regel ‘Geen nieuws is goed nieuws’. Dit betekent dat de kampleiding de ouders zal informeren wanneer er iets aan de hand is met hun kind. Wij zijn via WhatsApp of telefonisch dan ook alleen bereikbaar voor noodgevallen. Op vragen zoals ‘heeft mijn kind het leuk’ kan dit jaar niet gereageerd worden.
Ouders dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. In het geval van ziekteverschijnselen van hun kind, moeten zij het kind zo snel mogelijk en zeker dezelfde dag ophalen.
Begeleiders hebben een dagelijkse mondelinge gezondheidscheck tijdens het teamoverleg. Begeleiders en kampleiding kunnen elkaar gedurende het kamp bereiken voor overleg.

Locatie
Hygiëne
Er worden een aantal hygiënemaatregelen genomen.

 • Ventilatie: ramen en deuren zijn zo veel mogelijk open
 • De groep is zo veel mogelijk buiten, dit geldt zeker voor 13+ kampen
 • Er zijn dagelijks vaste en regelmatige momenten voor handen wassen. Zeker bij kinderen t/m 12 jaar wordt dit samen gedaan met een begeleider zodat de handen op de juiste manier gewassen worden.
 • Er zijn papieren doekjes en voldoende zeep in de huizen.
 • Dagelijkse schoonmaak en desinfectie van de sanitaire ruimtes
 • Begeleiders zorgen ervoor dat de binnenruimte schoon is en wanneer de tafel gebruikt is wordt deze schoongemaakt
 • Dagelijks gezamenlijk moment van kamer netjes houden (eigen spullen op eigen plek). Elk kind heeft dan ook een vaste plek voor zijn/haar spullen. Er wordt op gelet dat deze bij elkaar blijven, zodat in het geval van ziekte de spullen door de begeleider ingepakt kunnen worden.
 • Vaker douchen
 • Extra kleding zodat regelmatig schone kleren aangetrokken kunnen worden
 • Eigen sanitair per groep

Slapen
De groep slaapt in een groepsaccommodatie. De begeleiders slapen op de benedenverdieping en de kinderen boven in 4, 6 of 8-persoons kamers. De kinderen liggen tijdens het slapen niet met hun hoofd naar elkaar toe. Mogelijk mogen de deelnemers tijdens de vrije tijd gebruik maken van de kamers. De begeleiders slapen individueel.

Eten
Alle maaltijden eten we in het restaurant. Dit gebeurd op vastgestelde tijden, zodat hier ook zoveel mogelijk het contact met andere groepen wordt vermeden.

Activiteiten
De activiteiten vinden zo veel mogelijk buiten plaats. Wanneer er externen nodig zijn om de activiteiten uit te voeren zoals kliminstructeurs) dan houden deze zo veel mogelijk 1.5 meter afstand.

1.5 meter regel
Begeleiders houden zo veel mogelijk 1.5 meter afstand naar de deelnemers.
Begeleiders onderling houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
Externen houden zo veel mogelijk 1.5 meter afstand.

Vervoer naar en van het kamp
Er wordt een ‘kiss en ride’ georganiseerd. De ouders zetten hun kinderen daar af en komen dus niet in of bij de huizen. Het is belangrijk dat de ouders bij het brengen van de kinderen de volgende documenten in een envelop met de naam van het kind erop mee hebben (indien nog niet van tevoren ingeleverd):

 • Kamppas
 • Getekende toestemmingsformulieren
 • Getekende gezondheidsverklaring
 • Kopie Id en zorgpas
 • Het is belangrijk om het kind op de aangegeven tijd te brengen en op te halen.
 • Reis zo weinig mogelijk met het openbaar vervoer naar het kamp

EHBO
Binnen de groep wordt een basis EHBO door de begeleiders aangeboden. Mocht het zo zijn dat het kind meer hulp nodig heeft wordt de kampleiding geïnformeerd en verleent hulp. De kampleiding heeft een EHBO diploma.