19 november 2018

Over ons

Over ons

De Summercamp Heino zomerkampen vinden plaats op en zijn onderdeel van Summercamp Heino. Zomerkamp Heino hoort daarmee net als Summercamp Heino zelf bij stichting kinderoord de Schaarshoek.
Deze stichting in 1961 opgericht om de volksgezondheid te bevorderen en een vreedzame samenleving te stimuleren. Dit wordt verwezenlijkt door met name groepen kinderen, studenten en (jong-)volwassenen in de vrije natuur te laten leven en ze mogelijkheden te geven om sport en spel te beoefenen in een vrije, ongecompliceerde omgeving. Hier doen ze allerlei ervaringen op die goed zijn voor de ontwikkeling van een persoon, zoals bewustwording van de natuur, gedrags- en attitudeverandering door het beoefenen van sport en spel en zo te leren samenwerken en samenleven.
De stichting heeft geen winstoogmerk en eventueel gemaakte winst wordt weer geïnvesteerd in het doel van de stichting.

Ontstaan van de Summercamp Heino zomerkampen

In 2015 ontstond het idee om eigen zomerkampen op Summercamp Heino te organiseren.
Het was ons opgevallen dat Nederlandse kinderen minder vaak op kamp gaan dan Duitse en Belgische kinderen. Hier willen we verandering in brengen. In de zomer van 2015 zijn we begonnen met onze eerste zomerkampen: twee weken met in totaal 80 Nederlandse kinderen. Sinds toen gingen we steeds meer groeien en 5 jaar later hebben wij een groot aanbod aan verschillende kampen en zijn we continu in ontwikkeling.
Vanuit hier zijn onze kinder- en jeugdkampen voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar ontstaan. Het internationale karakter onderscheidt ons van andere kampen. Bij onze kampen zijn kinderen van alle nationaliteiten welkom en we willen het onderlinge contact en het van elkaar kunnen en willen leren stimuleren. We moedigen alle deelnemers aan open te staan voor elkaar en aandacht te besteden aan culturele verschillen. Hierdoor leren kinderen tolerantie en erkenning te geven aan elkaar.


Onze Missie

Zomerkamp Heino wil kinderen en jongeren een vakantie bezorgen vol met plezier, leren en nieuwe vrienden. Om dit te bereiken werken wij vanuit onze kernwaardes waarmee wij onze kampen invulling geven.

Persoonlijke ontplooiing

We willen kinderen en jongeren tot hun recht laten komen, kijkend naar hun eigen aard en behoeften en in wisselwerking met anderen, namelijk leeftijdsgenoten en begeleiders. Dit gebeurt in een vrije omgeving met veel mogelijkheden. Onze kampen dragen bij aan een positieve ontwikkeling van de kinderen en jongeren op verschillende vlakken. Doordat zij onderdeel uitmaken van een grote groep, leren zij sociale vaardigheden aan en zullen zij verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Zij zullen hierbij rekening leren houden met hun sociale omgeving. Ook draagt een kamp bij aan het ontwikkelen van zelfstandigheid. Kortom: Wij zullen met onze kampen een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Erkenning

Zomerkamp Heino vindt persoonlijke aandacht voor elk kind belangrijk. Wij erkennen en respecteren iedereen zoals die is en iedereen is dan ook welkom. Wij besteden veel aandacht aan het leren kennen van en een band opbouwen met de kinderen. Door de betrokkenheid van de begeleiders voelt elk kind zich gewaardeerd en gezien.

Verbondenheid

Het gevoel bij elkaar te horen en onderdeel uit te maken van de ‘zomerkampfamilie’ is van groot belang voor ons. Elk kind en elke begeleider willen wij dit laten voelen en daardoor een thuisgevoel creëren. Door zich verbonden te voelen aan anderen voelt een ieder zich bij ons geaccepteerd en welkom in de groep en komt graag terug. Op onze zomerkampen ontstaan vriendschappen voor het leven.

Plezier en beweging

Dat de kinderen het leuk hebben op kamp staat natuurlijk voorop, want dat is waar iedereen in eerste instantie voor komt. We zorgen er daarom voor dat onze begeleiders enthousiast en gemotiveerd zijn en de kinderen hierin meenemen. Ook autonomie speelt hier een rol want op zomerkamp Heino mogen de kinderen zelf invulling geven aan het programma. Hierbij kijkt de begeleiding naar persoonlijke behoeftes en kwaliteiten van deelnemers. Door te doen waar iedereen zin in heeft, wordt het natuurlijk extra leuk. Hierbij letten we erop dat er voldoende beweging is. We vinden het buiten zijn en genieten van de natuur belangrijk. Op ons groot terrein met veel mogelijkheden gaat dat eigenlijk vanzelf.

Vertrouwen

Elkaar vertrouwen is belangrijk op zomerkamp Heino. Dit geldt voor kinderen en begeleiders, zoals terugkomt in de andere kernwaardes, maar ook voor ouders en begeleiders. De ouders dragen de verantwoordelijk tijdelijk over aan ons en wij zorgen ervoor dat zij dit met een gerust hart kunnen doen. We werken daarom transparant en op basis van veel persoonlijk contact. Ook waarborgen wij goede kwaliteit door steeds mee te gaan met de tijd, te kijken naar de behoeftes van ouders en kinderen en onze begeleiders deel te laten nemen aan trainingen.

Onze visie

Wij willen blijven kijken naar de behoeftes van deelnemers en ouders en elk kind en jongere de kans geven om deel te kunnen nemen aan een zomerkamp dat past bij hem/haar om zo te mogen groeien en zichzelf te ontwikkelen in een andere omgeving dan zijn/haar thuisomgeving.